Veel gestelde Vragen

Persoonlijke visie

 

Ik ben geen arts en zal daarom ook geen diagnose , medische behandeling of medicatie voorstellen of aanbieden.

Daar iedere persoon uniek is , zal ook het resultaat verschillen van persoon tot persoon. Garanties kunnen niet gegeven worden.

Persoonlijk sta ik garant voor discretie en zal steeds handelen in eer en geweten en proberen U de optimale zorg te bieden die U nodig heeft , verdient.

 

Veel gestelde vragen

 

V.     Is hypnose gevaarlijk ?

 

Hypnose is niet gevaarlijk indien uitgevoerd door degelijk opgeleid hypnotherapeut. De suggesties die worden gegeven worden steeds getoetst aan uw eigen waarden en normen door Uw onderbewuste en niemand zal U dingen kunnen laten doen of zeggen die tegen deze normen of waardes ingaat.

 

V.     Kan ik in hypnose blijven na de sessie ?

Neen , U komt steeds uit hypnose . U kan ten allen tijde zelf beslissen om uit hypnose te komen.

U heeft nog steeds de volledige controle over uzelf.

 

V.     Kan iedereen in hypnose gebracht worden ?

In principe kan iedereen onder hypnose gebracht worden , behalve :

- personen met extreme angst voor hypnose

- kinderen jonger dan 8 jaar ( concentratie )

- personen  onder invloed van drank , drugs , zware anti-depressiva

- personen met een laag IQ < 70

 

Om van een optimale hypnose te spreken is er een zekere vorm van ontspanning en concentratie nodig.

 

V. Hoe verloopt een sessie ?

 

1 .Het is zeer belangrijk een uitgebreid in-take gesprek te voeren :

 

De therapeut moet een goed inzicht kunnen krijgen in de problematiek die behandeld moet worden , om zo samen de optimale suggesties te kunnen geven tijdens de sessie.

Tevens wordt duidelijk gemaakt wat wel en niet kan. ( langs beide kanten )

 

Tijdens dit gesprek wordt er ook gewerkt aan " het contract "

 

 

het contract : is de uitgesproken toestemming van de client om in hypnose gebracht te worden / de hypnotherapeut belooft te handelen naar eer en geweten en alles te doen wat in zijn macht ligt om de client te helpen / opbouwen van wederzijds vertrouwen waardoor de client de instructies van de therapeut strikt zal/ kan opvolgen

 

 

 

De inductie : het onder hypnose brengen van de client volgens de methode die best past bij deze persoon. U ervaart een staat van relaxatie en concentratie.

 

 

 

De verdieping : de hypnotische toestand wordt verdiept tot het niveau noodzakelijk voor de therapie in kwestie.

 

 

 

Onderhouden van de hypnotische toestand en het aanleveren van de sugesties

 

 

 

het ontwaken en nabespreking van de sessie

 

 

 

U begrijpt dat dit wel wat tijd in beslag neemt en U snel moet rekenen rond 1 uur per sessie.